Vlaamse Academie Eetstoornissen

Home

Welkom

op de website van de Vlaamse Academie Eetstoornissen!

De VAE is een vereniging voor professionals die werken met patiënten met eetstoornissen. 

 

In mei 2011 werd de Vlaamse Academie Eetstoornissen (VAE vzw) officieel opgericht.  
Deze vzw heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis in Vlaanderen te verbeteren en onderzoek te bevorderen. Daarnaast beoogt de VAE overleg (o.a. uitwisseling van kennis) en samenwerking tussen de verschillende gespecialiseerde centra zowel voor onderzoek als voor behandeling van eetstoornissen in Vlaanderen te bevorderen. 
De VAE zet zich in voor psychologen, pedagogen, creatief therapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers, huisartsen, arts-specialisten (o.a. psychiaters, internisten, kinderartsen), verpleegkundigen en psychomotorisch therapeuten die zich met zorg en/of onderzoek omtrent eetstoornissen professioneel bezighouden. 
 

© VAE vzw 2021 | info@v-a-e.be | Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg